Som pårørende til en afdød kan der forekomme mange spørgsmål, man søger svar på.

Vi ønsker selvfølgelig at tale med jer personligt om eventuelle spørgsmål i skulle have. Men ellers har vi opstillet nogle spørgsmål, vi typisk modtager fra pårørende nedenfor. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, skal du være velkommen til at ringe til os på tlf: 56 65 02 76.

Det de to har til fælles, er selve højtideligheden, mens håndteringen af afdøde er forskellig.
Ved en bisættelse køres kisten med afdøde til kremering med en efterfølgende nedsættelse af urnen.
Ved en begravelse sænkes kisten med afdøde ned i graven.

Som udgangspunkt må man vente 14 dage efter dødsfaldet, før man afholder begravelsen.
Hvis de pårørende ønsker at udsætte begravelsen yderligere, kan bedemanden søge embedslægen.

Mange pårørende tror, de skal medbringe diverse dokumenter, som tilhørte den afdøde.
Men faktisk er det eneste vi skal bruge afdødes personnummer.

Højtideligheden i kapellet eller kirken vil ofte vare omkring 30 minutter. Efterfølgende siger man det sidste farvel, som enten kan foregå ved bilen, som kører kisten til kremering eller på kirkegården, når kisten skal nedsættes i jorden.

Der er kapeller, som kan bruges til højtideligheden, hvor det kan afholdes ud fra de ønsker, de pårørende har.
Dette kan enten være med eller uden en præst.

Man kan godt begraves på danske kirkegårde, selvom man ikke er medlem af folkekirken.

Man må kun sprede asken over åbent hav, i større fjorde eller i bugter, og skal ske med minimum 200 meter til
land. Det må ikke foregå over land, i skove eller fra fly.

Læs mere om aksespredning og bisættelse til søs her.

De pårørende får urnen med asken af os. Asken skal spredes over vandet ved, at urnen åbnes og asken hældes ud.
Herefter bliver urnen destrueret. Vi hjælper med at finde den helt rigtige person til at udføre højtideligheden.

Læs mere om aksespredning og bisættelse til søs her.

Skifteretten kontakter dig automatisk 10 dage efter, dødsfaldet er sket. Du kan derfor blot vente på, du bliver kontaktet.

Udgifterne til det sidste farvel afhænger af de behov og ønsker, afdøde eller du har. Derudover er det muligt at søge om økonomisk støtte i form af begravelseshjælp. Dette skal gøres via Udbetaling Danmark. Der findes forskellige takster, og de afhænger af den økonomiske situation, afdøde stod i.

Se priseksempler på begravelse /bisættelse her.

Som udgangspunkt er der ingen regler for, hvor længe afdøde har lov at blive i sit eget hjem. Det afhænger af dødsårsagen og de forhold, der er i netop denne situation.

Dog foreslår vi, at man får kontaktet lægen, hjemmeplejen eller lægevagten relativt hurtigt, hvis det er et forventet dødsfald, så der kan udfærdiges en dødsattest.

Er dødsfaldet derimod ikke forventet, er det alarmcentralen, som skal kontaktes på 112, hvor de så vil vurdere, hvordan den pågældende situation skal behandles.

Vi hører sommetider sætningen: ”Det er nok et dumt spørgsmål, men…”.

Der er ingen dumme spørgsmål. Hvor skulle man vide fra hvad der var dumt?

Vi har dog skrevet nogle af de spørgsmål vi har fået på vores side på Facebook:

https://www.facebook.com/PerJensenBegravelse