4 priseksempler

Andre priser der skal tages højde for ved bisættelse

Nedenstående er i nogle tilfælde valgfri, men der er prisforskel afhængigt af hvilket krematorium der benyttes, hvor stor annoncen skal være og hvor mange bogstaver der evt. skal være på gravstenen.

Priser for gravsted

Der er stor forskel på gravstedspriser. Vi kan være behjælpelige med at indhente pris på dit valg af gravsted. Det vil ofte være billigst i bopælskommunen.

Der ydes begravelseshjælp efter gældende regler fra Udbetaling Danmark og Sygeforsikringen Danmark.

Vi har ikke forudbetaling af bisættelser eller begravelser under nogen form, men henviser til Begravelsesopsparingen Elysium. Ca. 7-14 dage efter bisættelsen fremsendes vores faktura til betaling af vores kontaktperson. Regningen kan i nogle tilfælde betales fra afdødes bankkonto.