3
76-18-1_13052011181837
1
Begravelseshjælp2019-04-17T15:19:09+00:00

Begravelseshjælp i Køge

Begravelseshjælp – Sådan opgøres formuen?

Når Udbetaling Danmark tager stilling til, hvad der kan udbetales i begravelseshjælp, tages udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet. Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing.

Når afdøde efterlader ægtefælle, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen.

Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,- i formueberegningen.

Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.

Der kan dog udbetales begravelseshjælp før Skifterettens dokumenter foreligger, såfremt begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb 1.050,-.

Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn i nogle tilfælde udbetale begravelseshjæpen som et acontobeløb, som efterreguleres, når boet er endeligt opgjort.

Er du i tvivl eller har du spørgsmål til begravelseshjælp er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilskud til begravelser – Begravelseshjælp

Vedrørende begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark så ydes en formueafhængig begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen reguleres én gang årligt, denne regulering sker hvert år pr. 1. januar.

Hvem har ret til hjælp?

Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til hjælp med begravelsen, når man dør. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler hjælpen til boet.

I dag skal du ansøge om begravelseshjælp digitalt hos Udbetaling Danmark.

Pr. 1 . Januar 2018

Begravelseshjælp:
Børn under 18 år kr. 9.200
Personer på 18 år og derover kr. 11.000

Formuegrænser, gældende for voksne
Personer u/ægtefælle kr. 18.400/29.400
Personer m/ægtefælle kr. 36.700/47.700

Er afdøde født før 1. april 1957 får man altid kr. 1.050.

 

Få begravelseshjælp i Køge og omegn

Vil du vide mere om begravelseshjælp? Læs mere her.