3
76-18-1_13052011181837
1
Begravelseshjælp2021-02-25T13:40:30+00:00

Begravelseshjælp i Køge

Begravelseshjælp: Økonomisk hjælp til begravelse

Hos Begravelsesforretningen Per Jensen hjælper vi dig med at udfylde ansøgning om begravelseshjælp i forbindelse med enten en begravelse eller en bisættelse. Vi tilbyder vores hjælp i områderne omkring Stevns, Køge og Herfølge.

Sådan opgøres formuen

Når Udbetaling Danmark tager stilling til, hvad der kan udbetales i begravelseshjælp, tages der udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet. Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing – typisk i forbindelse med udfyldelse af Min sidste vilje.

Når afdøde efterlader ægtefælle, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusive særeje, der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen.

Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,- i formueberegningen.

Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælp ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.

Der kan dog udbetales begravelseshjælp, før Skifterettens dokumenter foreligger, såfremt begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb 1.050,-.

Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn i nogle tilfælde udbetale begravelseshjælpen som et acontobeløb, som efterreguleres, når boet er endeligt opgjort.

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål omkring begravelseshjælp, er du altid velkommen til at kontakte os på 56 65 02 76.

Tilskud til begravelser

Vedrørende begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark så ydes en formueafhængig begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen reguleres én gang årligt, denne regulering sker hvert år pr. 1. januar.

Hvem har ret til begravelseshjælp?

Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til hjælp med begravelsen, når man dør. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler hjælpen til boet.

I dag skal du ansøge om begravelseshjælp digitalt hos Udbetaling Danmark ved at udfylde en online blanket.

Beløbsgrænser pr. 1. januar 2020

Begravelseshjælp:

  • Børn under 18 år kr. 9.550
  • Personer på 18 år og derover kr. 11.400

Formuegrænser, gældende for voksne:

  • Personer u/ægtefælle kr. 19.150/30.550
  • Personer m/ægtefælle kr. 38.200/49.600
  • Er afdøde født før 1. april 1957, får man altid kr. 1.050.

 

Få begravelseshjælp i Køge og omegn

Vil du vide mere om begravelseshjælp? Læs mere her.