3
76-18-1_13052011181837
1
Elysium Begravelsesopsparing2016-11-19T06:52:20+00:00

Elysium Begravelsesopsparing

Hvad er Elysium Begravelsesopsparing?

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Foreningen drives uden kommercielle interesser.

Hvor meget skal man indbetale?

Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted. Det skal være på min. 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr. I alt kan der højst indskydes 25.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis.

Hvordan bruges opsparingen?

I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående, mod relevant dokumentation, til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. også kaffebord/bespisning af følge, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. Beløbet kan ikke – hverken helt eller delvist – anvendes og udbetales til andre formål.

Kan man opsige medlemskabet?

Medlemskabet kan ikke opsiges, og indskudte beløb kan ikke tilbagebetales på anden måde end nævnt ovenfor. Ethvert medlem kan dog til enhver tid frit ophøre med yderligere indbetalinger, og bonustilskrivninger vil fortsætte uændret.

Hvem er informeret med medlemskabet?

Medlemmet modtager medlemsbeviset sammen med en kopi. Man er selv ansvarlig for at aflevere kopien til nærmeste pårørende for at sikre, at de pårørende er bekendt med, at opsparingen eksisterer.

Forrentes det opsparede beløb?

Nej, men ved Elysiums årlige regnskabsafslutning fordeles et eventuelt overskud som bonus. Den beregnes i forhold til det indskudte beløbs størrelse. Der sker ingen beskatning hos det enkelte medlem.