3
76-18-1_13052011181837
1
FAQ2019-04-17T15:19:08+00:00

FAQ – Ofte stillede spørgsmål hos os

Som pårørende kan der forekomme mange spørgsmål, man søger svar på

Vi ønsker selvfølgelig at tale med jer personligt om eventuelle spørgsmål i skulle have. Men ellers har vi opstillet nogle spørgsmål, vi typisk modtager fra pårørende nedenfor. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, skal du være velkommen til at ringe til os på tlf: 56 65 02 76.

   1. Hvad er forskellen på bisættelse og begravelse?


   Det de to har til fælles, er selve højtideligheden, mens håndteringen af afdøde er forskellig.
   Ved en bisættelse køres kisten med afdøde til kremering med en efterfølgende nedsættelse af urnen.
   Ved en begravelse sænkes kisten med afdøde ned i graven.

   2. Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?


   Som udgangspunkt må man vente 14 dage efter dødsfaldet, før man afholder begravelsen.
   Hvis de pårørende ønsker at udsætte begravelsen yderligere, kan bedemanden søge embedslægen.

   3. Hvilke papirer skal jeg medbringe til jer?


   Mange pårørende tror, de skal medbringe diverse dokumenter, som tilhørte den afdøde.
   Men faktisk er det eneste vi skal bruge afdødes personnummer.

   4. Hvor længe varer ceremonien?


   Højtideligheden i kapellet eller kirken vil ofte vare omkring 30 minutter. Efterfølgende siger man det
   sidste farvel, som enten kan foregå ved bilen, som kører kisten til kremering eller på kirkegården, når
   kisten skal nedsættes i jorden.

   5. Hvordan foregår det, når afdøde ikke er medlem af folkekirken?


   Der er kapeller, som kan bruges til højtideligheden, hvor det kan afholdes ud fra de ønsker, de pårørende har.
   Dette kan enten være med eller uden en præst.

   6. Hvilke regler er der for en bisættelse til søs?


   Man må kun sprede asken over åbent hav, i større fjorde eller i bugter, og skal ske med minimum 200 meter til
   land. Det må ikke foregå over land, i skove eller fra fly.

   7. Hvordan foregår en bisættelse til søs?


   De pårørende får urnen med asken af os. Asken skal spredes over vandet ved, at urnen åbnes og asken hældes ud.
   Herefter bliver urnen destrueret. Vi hjælper med at finde den helt rigtige person til at udføre højtideligheden.

   8. Skal jeg selv kontakte skifteretten?


   Skifteretten kontakter dig automatisk 10 dage efter, dødsfaldet er sket. Du kan derfor blot vente på, du bliver
   kontaktet.

   9. Hvad koster en begravelse/bisættelse?


   Udgifterne til det sidste farvel afhænger af de behov og ønsker, afdøde eller du har.

   Derudover er det muligt at søge om økonomisk støtte i form af begravelseshjælp. Dette skal gøres via Udbetaling Danmark.
   Der findes forskellige takster, og de afhænger af den økonomiske situation, afdøde stod i.

   10. Hvor lang tid må afdøde blive i sit hjem?


   Som udgangspunkt er der ingen regler for, hvor længe afdøde har lov at blive i sit eget hjem. Det afhænger af
   dødsårsagen og de forhold, der er i netop denne situation.

   Dog foreslår vi, at man får kontaktet lægen, hjemmeplejen eller lægevagten relativt hurtigt, hvis det er et
   forventet dødsfald, så der kan udfærdiges en dødsattest.

   Er dødsfaldet derimod ikke forventet, er det alarmcentralen, som skal kontaktes på 112, hvor de så vil vurdere,
   hvordan den pågældende situation skal behandles.