3
76-18-1_13052011181837
1
Kultur og andre trosretninger2016-11-19T06:49:35+00:00

Kultur og andre trosretninger

Hvad nu hvis man har en anden kultur og eller trosretninger?

Uanset kultur og trosretning er der nogle traditioner og ritualer tilknyttet til den måde vi siger farvel på.

Hver trosretning har sin måde at gøre tingene på, og vi har stor respekt for den enkeltes religion.

Vi kan være behjælpelige med tilrettelæggelse af begravelse / bisættelse uanset hvilken trosretning det drejer sig om.

Begravelse på kirkegård

Alle har ret til at blive begravet på en kirkegård. Nogle kirkegårde har forskellige afdelinger, som respekterer den enkeltes religion.

Begravelse uden medlemskab af folkekirken

Er afdøde ikke medlem af Folkekirken, tages det som udtryk for, at man ikke ønsker præstens tilstedeværelse ved højtideligheden. Nogle præster vælger dog at medvirke ved en kirkelig højtidelighed – trods udmeldelsen. Der er altid et præsteskøn, og bør tages op i hvert enkelt tilfælde.

Borgerlig begravelse

En borgerlig begravelse kan finde sted fra sygehuskapel, krematoriekapel og kirkegårdskapel.
I nogle tilfælde også fra eget hjem.