3
76-18-1_13052011181837
1
Mødet ang. bisættelse eller begravelse2019-04-17T15:19:08+00:00

Møde ang. bisættelse eller begravelse

Møde ang. bisættelse eller begravelse

Mødet med bedemanden – et telefonopkald til os er det første skridt, som fører til en samtale hos os eller hvor du ønsker det.

Dette møde finder som regel sted indenfor 1-2 døgn efter dødsfaldet.

Ved mødet med os er det en stor hjælp hvis du har:

 • Afdødes cpr. nr.
 • Papirer vedr. personlige ønsker.
 • Evt. ægtefælles cpr. nr.
 • Evt. gravstedsbevis.
 • Vi har ikke længere brug for dåbsattester eller vielsesattest, idet registreringen foregår digitalt.

Som bedemand kan vi kan hjælpe dig med:

 • Kontakt til præst – kordegn – kirkegård – krematorium.
 • Udfylde alle papirer til offentlige myndigheder.
 • Ansøge om begravelseshjælp.
 • Kontakt til evt. sygehus for afhentning af dødsattest.
 • Lægge afdøde i kiste – iklædning.
 • Udarbejde annonce / indrykning til aviserne.
 • Levering af kiste samt urne.
 • Rustvognskørsel i egne biler.
 • Kistepynt evt. blomsterdekorationer.
 • Levering af urne til kirkegård.
 • Kontakt til stenhugger.

Til sidst laves et overslag på samlede omkostninger for bisættelse, askespredning eller begravelse.

Hos os har du en professionel støtte i hele forløbet.

 • Vi hjælper dig med tilrettelæggelsen.
 • Vi kontakter relevante parter.
 • Vi ansøger om begravelseshjælp (kommune, sygeforsikring, fagforening).
 • Vi lægger afdøde i kiste i evt. sit eget tøj – så du kan tage afsked på dødssted.
 • Vi støtter dig gennem hele forløbet.
 • Vi følger op efter det hele er overstået.

Det kalder vi “Tilrettelæggelse af bisættelse eller Begravelse”