Priser på bedemand

Det varierer selvfølgelig alt efter hvilke krav der stilles. Og at give en pris uden at kende opgaven fuldt ud, er utilfredsstillende for alle.


En bisættelse kan arrangeres fra kr. 9450 og inkluderer:

 • En enkel hvid kiste
 • Ilægning / iklædning i eget tøj
 • Urne fremstillet i plantefiber
 • Al den hjælp du måtte ønske ved tilrettelæggelse af handlingen
 • Samt en rustvognskørsel (max. 5 km.)

Herudover må påregnes ekstra udgifter til:

 • Kistepynt
 • Blomstertransport til udvalgt gravsted
 • Kremering
 • Kapelleje
 • Kirkegårdsomkostninger
 • Annoncer
 • Ekstra hjælp til:
  • ilægning i eget hjem/dødssted
  • indsættelse af kiste i kirke
 • Yderligere rustvognskørsel
 • Stenhugger
 • Anlæg af gravsted

Pris på gravsted

Pris på gravsted varierer fra kirkegård til kirkegård, – selv indenfor samme område.

Vi kan hjælpe dig med den korrekte pris eller du kan kontakte kirkegårdskontoret direkte.

Begravelse uden medlemsskab af folkekirken

Er afdøde ikke medlem af Folkekirken må påregnes ekstra omkostninger til gravsted og kremering.

Du vil kunne få et uforpligtende overslag eller tilbud på lige netop dine ønsker ved at kontakte os på telefon eller via mail.