Pjecer om døden, begravelser og bisættelser

Min sidste vilje

Min sidste vilje” giver mulighed for at udforme en skriftlig erklæring, som fortæller, hvad man ønsker i forbindelse med sin begravelse.

“Min sidste vilje” er en fortrykt formular, som man kan bestille her, eller få udleveret ved at henvende sig til sin lokale bedemand.

Man kan også udfylde “Min sidste vilje” her på siden, udskrive den og skrive den under.

“Min sidste vilje” skal foreligge med original underskrift for at være gyldig

NB: Ved aflevering af en genpart af blanketten til en bedemand kan oplysningerne blive registreret i et centralregister hos Danske Bedemænd. (Registeret er godkendt af datatilsynet).
Se information om central registrering her.
pjece-min-sidste-vilje
Udfyld “Min sidste vilje” online
Bestil “Min sidste vilje” her
Se og download “Min sidste vilje” som PDF

Elysium Begravelsesopsparing

Bedemænd, der er medlem af Danske Bedemænd, kan tilbyde en opsparingsordning, som gør det muligt for det enkelte menneske selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse eller bisættelse.

Med opsparingsordningen, som er godkendt af Told og Skattestyrelsen, kan man selv tilrettelægge, hvordan ens begravelse/bisættelse skal foregå, uden at skulle belaste sine efterladte med udgifter hertil. Der kan maksimalt indskydes kr. 35.000,-

Opsparingen i Elysium sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af ydelser, som f.eks. hjemmehjælp, huslejetilskud og andre offentlige ydelser. Elysium administreres af Danske Bedemænd.

Læs mere om Elysium Begravelsesopsparings her.
pjece-elysium-begravelsesopsparing
Bestil “Elysium her”

Når nogen dør

Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Denne pjece er skrevet som en hjælp til pårørende. En hjælp til at komme lettest muligt igennem de praktiske problemer og til at give plads til det, der er vigtigst. At tage en fredelig og god afsked med et familiemedlem eller en nær ven.

Ligeledes kan pjecen være en hjælp for dem, der ønsker at forberede sig bedst muligt, inden livet slutter.
pjece-naar-nogen-dor
Se og download “Når nogen dør” som PDF

Hvor går man hen når man går bort

En malebog, der ligesom børnebogen, Hvor går man hen når man går bort, handler om børnene Tut og Tobias, der har mistet deres onkel.

Malebogen er beregnet til de mindre børn, som kan farvelægge tegninger fra børnebogens handling og eventuelt selv tegne en tegning til den afdøde.

Historien i malebogen er skrevet af Aage Brandt med tegninger af Palle Bregnhøj.

Bogen er indlæst på cd af skuespiller Lone Hertz. Bogen med cd kan fås hos dit lokale medlem af Danske Bedemænd – klik her.
pjece-malebogsomslag-hvor-gaar-man-hen-naar-man-gaar-bortBestil malebogen ved at udfylde formularen her