Priser ved bisættelse

Find eksempler på urnepriser, kistepriser bedemandspriser og begravelsespriser


Herunder har vi sat 3 eksempler ind for priser ved bisættelse

Priseksempel 1:

Dødsfaldet er sket på Køge Sygehus. Der afholdes bisættelse fra Køge Krematoriums Kapel og kirkegården er i Køge.

Billigste kiste til bisættelse, Iklædning i eget tøj, hjælp med tilrettelæggelse af bisættelse og anmeldelse af dødsfald, rustvognskørsel fra Køge Sygehus – Køge Kapel og en forgængelig urne.

Pris Kr. 10.955,-

Priseksempel 2:

Dødsfaldet er sket i hjemmet i Køge, Opbevaring i kølerum, bisættelse fra Køge Kirke, Kirkegård i Køge.

Billigste kiste til bisættelse, iklædning i eget tøj, ekstra hjælp ved ilægning, hjælp med tilrettelæggelse af bisættelse, rustvognskørsel fra hjemmet – opbevaring i kølerum, opbevaring – Køge Kirke, Køge Kirke – modtagelse på Køge Kapel, forgængelig urne, blomsterudlægning på gravsted efter bisættelsen.

Pris Kr. 14.745,-

Priseksempel 3:

Dødsfald på Roskilde Sygehus, bisættelse fra Herfølge Kirke, gravsted på Herfølge kirkegård.

Billigste kiste til bisættelse, iklædning i eget tøj, Hjælp med tilrettelæggelse af bisættelse, rustvognskørsel fra Roskilde Sygehus – Herfølge Kirke, Herfølge Kirke – modtagelse på Køge Kapel, forgængelig urne, urnetransport.

Pris Kr. 13.695,-


Andre priser der skal tages højde for ved bisættelse

Nedenstående ting er i nogle tilfælde valgfri, men der er prisforskel afhængigt af hvilket krematorium der benyttes, hvor stor annoncen skal være og hvor mange bogstaver der evt. skal være på gravstenen.

  • Kistepynt
  • Annoncer
  • Gravstedsomkostninger
  • Kremering
  • Stenhugger
  • Ekstra hjælp ved ilægning / opstilling af kiste
  • Kirkepynt (lys, blomster)
  • Opbevaring i kølerum / frost.
  • Blomstertransport til kirkegård

Priser for gravsted

Der er stor forskel på gravstedspriser. Vi er behjælpelige med at indhente pris på dit valg af gravsted. Det vil ofte være billigst i bopælskommunen.
Der ydes begravelseshjælp efter gældende regler fra Udbetaling Danmark og Sygeforsikringen Danmark.

Vi har ikke forudbetaling af bisættelse under nogen form. Ca. 7-14 dage efter bisættelsen fremsendes vores faktura til betaling af vores kontaktperson. Regningen kan i nogle tilfælde betales fra afdødes bankkonto.

Har du spørgsmål?

Kontakt os