Priser på bedemand

Priser på bedemand , begravelse , bisættelse og rustvognskørsel.

Vi bliver ofte spurgt om priser på Bisættelse eller Begravelse.

Det varierer selvfølgelig alt efter hvilke krav der stilles. Og at give en pris uden at kende opgaven fuldt ud, er utilfredsstillende for alle.

En bisættelse kan arrangeres fra kr. 9450 og inkluderer:

En enkel hvid kiste
Ilægning / iklædning i eget tøj
Urne fremstillet i plantefiber
Al den hjælp du måtte ønske ved tilrettelæggelse af handlingen
Samt en rustvognskørsel (max. 5 km.)

Herudover må påregnes ekstra udgifter til:

Kistepynt
Blomstertransport til udvalgt gravsted
Kremering
Kapelleje
Kirkegårdsomkostninger
Annoncer
Ekstra hjælp til ilægning i eget hjem/dødssted eller indsættelse af kiste i kirke
Yderligere rustvognskørsel
Stenhugger
Anlæg af gravsted.

Pris på gravsted

Pris på gravsted varierer fra kirkegård til kirkegård, – selv indenfor samme område.
Vi kan hjælpe dig med den korrekte pris eller du kan kontakte kirkegårdskontoret direkte.

Begravelse uden medlemsskab af folkekirken

Er afdøde ikke medlem af Folkekirken må påregnes ekstra omkostninger til gravsted og kremering.

Du vil kunne få et uforpligtende overslag eller tilbud på lige netop dine ønsker ved at kontakte os på telefon eller på e-mail.