Tilskud

Når afdøde var over 18 år, er begravelseshjælpen formueafhængig. Det betyder:

  • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år og-/eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være kr. 40.500 for at få det maksimale beløb på kr. 12.100 i begravelseshjælp. Fra denne formuegrænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på kr. 52.600 (2023 takster)
  • Hvis afdøde hverken efterlader sig en ægtefælle eller børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på kr. 20.300 for at få det maksimale beløb på kr. 12.100 i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på kr. 32.400 (2023 takster)

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, er begravelseshjælpen altid på mindst kr. 1.050, uanset regler om formue.

Begravelseshjælp er uafhængig af formue, hvis det er et barn under 18 år, der skal begraves og udgør kr. 10.100 (2023 takst).

Har du spørgsmål?

Kontakt os