2. Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

25. maj 2021
Category: 10 spørgsmål

Som udgangspunkt må man vente 14 dage efter dødsfaldet, før man afholder begravelsen.
Hvis de pårørende ønsker at udsætte begravelsen yderligere, kan bedemanden søge embedslægen.

Tilbage