Arbejdet som bedemand er reelt set et servicefag, hvor vi kan rådgive og hjælpe dig gennem hele forløbet.

Når dødsfaldet er sket, skal læge kontaktes for at foretage en besigtigelse og skrive en dødsattest. Som udgangspunkt er det afdødes egen læge der skriver dødsattesten, men ellers vil det være plejepersonale eller sygeplejerske der kontakter lægen.
Den gamle 6-timers regel, der betød at lægen ikke måtte skrive dødsattesten før efter 6 timer, er afskaffet. Så snart de sikre dødstegn forefindes (læs mere under JEG HAR HØRT), kan lægen skrive dødsattesten. Bedemanden må ikke flyttet den døde før lægen har skrevet dødsattesten.

Når du har dannet dig et overblik, ringer du til Begravelsesforretningen Per Jensen. Er dødsfaldet sket i eget hjem aftaler vi et tidspunkt for et møde samt ilægning i kiste. Nogle kan føle sig en smule stresset af tidskrav, men der er masser af tid.

Vi synes ikke du kan være tjent med en samtale over telefon eller bestilling via et par krydser på en hjemmeside. Vi anbefaler et personligt møde.

Det kan finde sted hos jer eller i vores lokaler på Søndre Alle 5 i Køge.
Ofte et møde der finder sted kort tid efter dødsfaldet.

Begravelsesforretningen Per Jensen er behjælpelig med:

 • Afhentning af dødsattest
 • Kontakt til sygehus eller plejehjem for iklædning / afhentning af afdøde.
 • Registrering af dødsfaldet digitalt overfor offentlige myndigheder
 • At tilrettelægge bisættelse eller begravelse ved et møde, hvor I fortæller om jeres ønsker.
 • Kontakt til evt. præst
 • Kirkegårdskontor for udvælgelse af gravsted
 • Blomsterudsmykning af kiste og kirke
 • Levering af kiste, urne, rustvognskørsel
 • Annonce forslag til aviser
 • Vejlede / ansøge om begravelseshjælp
 • Kontakt til stenhugger
 • Udfærdige et prisoverslag på omkostningerne